Gnosis en de Gnostische weg

Gnosis.

Gnosis is het Griekse woord voor kennis van het Goddelijke. De Grieken beschreven deze geestelijke stroming die al in voorchristelijke tijd bestond. Uiteindelijk heeft de inquisitie 7 eeuwen geleden de Gnostische stroming op een grondige en volledige manier totaal uitgeroeid. Daardoor zijn door de eeuwen heen uiteindelijk maar weinig documenten overgebleven en sommige daarvan alleen maar in fragmenten. Maar belangrijker is dat de sleutel van deze Gnostische kennis, hoe je dit met name op een praktische manier in jezelf toepast, grotendeels verloren gegaan.
Jezus echter droeg deze kennis in zich en bracht dit in de praktijk getuige de wonderen die in de bijbel beschreven zijn. De basis waaruit Jezus handelde was vanuit liefde en één met de Bron.
De Bron (de H. Geest) bestaat uit een ultieme sfeer waarin personen individueel of in groepsverband één zijn met God. Met als basis de liefde die vele uitingsvormen heeft zoals gezondheid, geluk, rust, vrede, etc. (paradijs / aards paradijs). En dit is waar vele mensen zoniet alle mensen naar op zoek zijn. Echter je stapt niet zo maar in de sfeer van de Bron. Maar je kan deze wel in de diepte van je ziel ofwel de ultieme sfeer van de ziel vinden. De reden dat je er niet zo maar bij kunt komen is dat De Drie Bronnen (lichaam, geest en ziel) overwoekerd zijn met allerhande levensproblemen, trauma’s, blokkades, opleggingen en noem maar op. Dit veroorzaakt het lijden van de mensheid en het afgesloten zijn van de Bron en de Gnosis.


De Gnostische weg.

Vandaar dat de Gnostische weg een weg is naar de Bron.
Dit is niet zoals een fysieke weg die je van A naar B brengt, maar is een punt van “zijn” in de geest die je kan verkrijgen door alles in je tot rust te brengen. Dan gebeurt er iets wonderlijks dat je uit je verstand gaat en in je gevoelswereld terecht komt. Door in dat punt van rust te luisteren en waar te nemen komt vanzelfsprekend en automatisch het belangrijkste thema van je levensproblemen naar boven. Deze thema’s kan jij alleen één voor één in jezelf een oplossen. Dit heeft te maken met fundamentele waardes van de mensheid. Iedereen heeft een totale vrije keus om te doen en laten wat men zelf wil zonder enige vorm van oplegging (een van de basisinzichten van de Gnostische weg). Dat betekent dat jij alleen deze Gnostische inzichten op een praktische manier in jezelf kan toepassen en oplossen. Door een steuntje in je rug van een ervaringsdeskundige versnelt je je eigen ontwikkeling en door de levensenergie ofwel chi of ki genoemd die uit de Levensbron stroomt te gebruiken krijgt dit proces meer kracht.
Automatisch wordt het lichaam steeds gezonder, de geest gelukkiger en de ziel authentieker. Daardoor kun je steeds makkelijker luisteren naar de ziel die je kan vertellen wie je bent en wat jij wilt om dit vervolgens in de wereld vorm te geven.

Copyright Cor Puijk / Gnostisch leermeester.