Inzichten

De inzichten van de Gnostische weg, van de basis tot de Bron, zijn hieronder beschreven. Dit is op een rationele manier geordend zodat je met het verstand inzicht kan verkrijgen hoe filosofisch de vork in de steel steekt. Maar wees je bewust dat je in je gevoelswereld dient te stappen om vervolgens in jouw “zijn” te ervaren wat voor thema er op dat moment in je leeft. Daarbij zoek je de juiste inzichten die zich op de Gnostische weg tussen de basis en de Bron bevinden. Om dit vervolgens te doorleven en uit te werken waardoor het thema oplost. Dit geldt zowel voor in mijn praktijk als in de cursus
De Gnostische weg is onder te verdelen in:

 • Basis inzichten
 • Energetisch inzichten
 • Paranormale inzichten
 • Spirituele inzichten  
 • Gnostische inzichten

Basis inzichten:

 • Richt je leven in door:
  • Begin aan de Gnostische weg als je er zin in hebt.
  • Een balans te vinden tussen werk, gezin, vrije tijd en tijd voor jezelf.
  • Vind een plekje in huis voor jezelf waar je terug kan trekken en niet gestoord kan worden.
  • Verbeter de wereld maar begin bij jezelf.
 • We leven hier op aarde.
  • De ziel is er altijd geweest en zal er altijd blijven bestaan en is hier tijdelijk op aarde.
  • Je echte “ik” is je ziel die een geesteslichaam en een stoflichaam heeft aangenomen (De Drie Bronnen) om het leven op een complete manier op aarde te ervaren.
  • De dualiteit is de basis waar de aarde op een fundamentele manier functioneert en je dient dit volledig te accepteren en in jezelf te integreren.
   • Voor veel mensen is het leven erg zwaar waardoor ze “onderduiken” of het echte leven ontwijken.
   • Heimwee naar het aardsparadijs.
 • De Drie Bronnen.
  • Hoe zitten lichaam, geest en ziel met de aura en de 7 hoofdchakra’s in elkaar en hoe dit met elkaar functioneert.
  • De 3 belangrijkste chakra’s die het emotioneel systeem vormen om al je trauma’s te doorleven en op te lossen.
  • Het lichaam met het verstand.
   • De lichamelijke ziektes ontstaan door trauma’s die hier aan ten grondslag liggen en deze kan je oplossen.
   • Anderhalf miljoen jaar evolutie en het survival mechanisme.
   • Het is een fundamenteel misverstand om te denken dat je met het verstand je levensproblemen kan oplossen.
  • De geest.
   • Leef in het hier en nu.
   • Er is geen tijd, afstand of maat.
   • Gedachten hebben kracht.
  • Twee werelden in één.
   • Het ego is een onderdeel van het verstand en kan dominant worden. Zodanig dat het veel ellende in jezelf als in de wereld veroorzaakt.
   • Stap je in de gevoelswereld dan is de basis om je levensproblemen op te lossen.
  • Vind je balans door een schoonmaakproces door alles wat in je stoort op te lossen waardoor het lichaam gezonder, de geest gelukkiger en ziel authentieker wordt.
  • Naast De Drie Bronnen vind je andere sferen of werelden.
   • De vele sferen in de geesteswereld.
   • Onderduikadressen.
   • De Bron.
 • Mediteren.
  • Er bestaan vele soorten van meditatie.
  • De Gnostische meditatie waarmee je in balans van De Drie Bronnen kan komen. Daardoor ontstaat of kom je in de nirwana sfeer of het neutrale transformatiepunt om naar alle sferen in en buiten je te gaan.
  • “Zijn” meditatie waar je uit het verstand en in het gevoelswereld komt.
 • Ethiek.
  • Hoe ga je met jezelf en je medemens om.
  • Wees eerlijk en oprecht naar jezelf en anderen.
  • Laat de ander in zijn of haar waarde. 

  

Energetische inzichten:

 • Pendelen, een laagdrempelige methode om contact te leggen met alle sferen.
 • Wichelroede lopen.
 • Hulpmiddelen.
 • Wateraders.
 • Leylijnen.
 • Het schonen van huizen en terreinen.
 • De verschillende vormen om je te beschermen.
 • Energetische ingrepen in jezelf hebben een tijdelijk karakter.


Paranormale inzichten:

 • Angsten en fobieën.
  • In de meeste gevallen zijn deze snel en efficiënt op te lossen.
  • Zo niet dan ligt er een trauma aan ten grondslag en dit kan je ook oplossen.
 • Maak jezelf de Gnostische levenshouding eigen door:
  • Stap in de gevoelswereld door alles in je los te laten.
  • Word je bewust wat er in het hier en nu in je leeft.
  • Zoek de bijpassende inzichten tussen basis en bron.
  • Werk via het emotioneel systeem dit uit.
  • De programmering van anderen (opleggingen) geef je terug.
  • Herhaal dit schoonmaakproces zodat er steeds meer rust in je komt.
  • Dan kom je in de basis van je “zijn”, je echte ik in de ziel naar boven.
 • De verschillende fundamenten, hoe je in de wereld kan staan.
 • De verschillende soorten thema’s, die lichaam, geest en ziel kunnen blokkeren.
 • Het waarnemen van paranormale signalen en het interpreteren en oplossen daarvan.
 • De droomwereld is een symbolentaal uit het onderbewuste.
 • Het kind in je. Voor, tijdens en na je geboorte. Regressie.  
 • Innerlijke stem die je op alle sferen kan aansluiten.
 • Het herkennen van een BDE er, mensen uit de engelensfeer en nieuwe tijdse kinderen / mensen. En hoe je hiermee omgaat.


Spirituele inzichten:

 • Wie zijn mijn gidsen.
 • Communiceren met de Geesteswereld.
 • Geloftes, beloftes en de eed.
 • Het ervaren van personen die één zijn met de bron, gidsen en mensen aan gene zijde, entiteiten, personen uit de onderwereld en demonische wereld.
 • Vele mensen hebben vaak zonder dat zij het weten last van duivels / demonen. Het zijn schepselen van God en hoe ga je er mee om.
 • Het begeleiden van mensen die dolen of aan de aarde verbonden zijn, naar de geestelijke gebieden waar hun thuis is.
 • De vele geestelijke sferen of werelden. Gene zijde.
 • Alles bestaat uit trilling. Psychometreren.
 • Zwarte magie.
 • Mediumschap.

 

Gnostische inzichten:

 • In principe kan iedereen in een leven verlicht raken en de 7 stadia van verlichting.
 • De ziel met
  • Grote karma.
  • Aura van de ziel.
  • Het schonen of uitwerken van thema’s in de ziel aanwezig zijn en die aan de ziel plakken.
  • Doorgangen of verbindingen met andere sferen.
 • De 7 hemelpoorten die toegang geven tot de hemelse sferen waar de dualiteit nog aanwezig is.
 • De zevende hemelpoort geeft geen toegang tot de Bron.
 • Jezus wijst je de weg naar de Bron en God is het die je toelaat tot de Bron.
 • De Bron bevat een veelheid aan mensen in éénheid met de God.
 • Wat is jouw Godsbeeld. God heeft honderd namen en duizend gezichten.
 • Het ervaren van God zijn kracht die een enorme hitte in je veroorzaakt.
 • Het aanvoelen van God en zijn onbeschrijfelijke sfeer van liefde.
 • Verschil tussen geestelijke waarnemingen in de ziel (dualiteit) en waarnemingen in de ultieme ziel (eenheid).
 • De ultieme sfeer van de ziel met de bron van jezelf “de wijze ik” (alle vorige levens).  
 • In de ultieme ziel is er een doorgang naar de Bron en deze is afgesloten door een zegel.
 • De spil waar het allemaal om draaid.   


Copyright Cor Puijk. Gnostisch leermeester