Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde is dat je er zin in hebt om aan jezelf te werken.
De Gnostische weg is een ondersteuning in je eigen proces van ontwikkeling.
Je bent voor jezelf verantwoordelijk.
Blijf of stel je bij ziekte onder behandeling van de reguliere geneeskunde.
Voor informatie over je eigen kinderen heb je vanaf ongeveer 13 jaar hun toestemming nodig.
Er wordt geen informatie verstrekt over derden behalve in relatie met jezelf.
Consulten kunnen tot 24.00 uur van te voren afgezegd worden. Anders worden deze in rekening gebracht.
Onder bijzondere omstandigheden kan er een telefonisch consult plaats vinden mits de betaling van tevoren heeft plaats gevonden.
Betreding van het terrein en gebouw Koornstraat 143 Oss is op eigen risico. 


Copyright Cor Puijk. Gnostisch leermeester.